MESCİD-İ NEMİRE

Mescid-i Nemire Peygamberimiz’in Arafat’ta öğle ve ikindi namazlarının cemederek kıldırdığı büyük camidir. Vedâ Haccı sırasında Hz. Peygamber için Arafat’ın batısında küçük bir tepe olan Nemire’de kıldan bir çadır kurulmuş ve yine burada Harem sınırının bittiği Urane Vadisi’nde düz bir alanda Rasül-ü Ekrem 120.000’i aşan sahabesine öğle ve ikindi namazını cemi takdimle kıldırarak vakfe yerine geçmiştir. Rasülüllah Efendimiz’in namaz kıldığı bu mekanda bir mescid yapılmış ve yanındaki tepeciğe nisbetle “Mescid-i Nemire” adıyla meşhur olmuştur.Efendimiz (s.a.v.) Cuma, Cumartesi ve Pazar gecelerini orada geçirdi. Üç gün üç gece mağarada gizlenmeleri, tedbir içindi. Müşrikler, onların Mekke civarından uzaklaşmış olduklarına kanaat getireceklerdi. Üç gün sonra, aha evvel kararlaştırıldığı üzere kılavuz olarak tutulan Abdullah b. Üreykit de, kendisine teslim edilen iki deveyle birlikte kendi devesi de yanında bulunduğu hâlde Pazartesi günü seher vakti Sevr Dağının eteğine geldi ve Medine-i Münevvere’ye doğru sahil yolundan hareket edildi
 
MUĞAMMES VADİSİ İslamiyet öncesi dönemde Kâbe-i Muazzama’yı yıkmak amacıyla Mekke üzerine yürüyen Ebraha kumandasındaki ordu, Mekke’ye saldırmadan önce burada konaklamıştı. Vadi günümüzde Arafat’ın dokuzuncu yolundan Seylülkebîr’e giderken hudut levhalarını geçtikten sonra Tâif yoluna doğru 5. kilometre’de sağda yer almakta ve Yeşil Vadi adıyla bilinmektedir